Privacy Policy

Zakuda.com cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách Ban biên tập xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ chức năng của Zakuda.com. Việc sử dụng các chức năng có trên Zakuda.com được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách dưới đây.

1. Thu thập thông tin từ đăng ký thành viên

Zakuda.com thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký thành viên. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Sai khi đang ký, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của Zakuda.com.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Zakuda.com có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Một vài tính năng của Zakuda.com đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được.

Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

  • Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc "mới" từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm Zakuda.com.
  • Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm Zakuda.com.
  • Cho phép bạn "kiểm tra danh sách" các công việc mà bạn muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.
  • Các mạng quảng cáo của các công ty đăng việc trên Zakuda.com cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.

3. Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên hệ thống Zakuda.com nhằm mục đích điều hành, cải tiến, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Zakuda.com hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại Zakuda.com. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào lúc đăng ký, bạn có quyền lựa chọn nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không hạn chế các bản tin miễn phí từ Zakuda.com liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

4. Thông tin của bạn có thể chia sẻ với ai?

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân, hoặc thông tin về việc sử dụng Zakuda.com của bạn (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập), trừ trường hợp sau đây.

Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan Chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; bảo vệ các quyền hay tài sản của Zakuda.com hoặc các công ty đối tác; ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Zakuda.com bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Zakuda.com trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Zakuda.com hay người được ủy thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được tòa án về phá sản đồng ý.


Zakuda.com (“we,” “our,” or “us”) is committed to protecting your privacy. This Privacy Policy explains how your personal information is collected, used, and disclosed by Zakuda.com.


This Privacy Policy applies to our website, Zakuda.com, and its associated subdomains (collectively, our “Service”) alongside our application, Zakuda.com. By accessing or using our Service, you signify that you have read, understood, and agree to our collection, storage, use, and disclosure of your personal information as described in this Privacy Policy and our Terms of Service.


Meanings

For this Privacy Policy:


You is referred to the person who accessed the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Company (referred to as either "the Company", "We", "Us" or "Our" in this Agreement) refers to ,

Website is referred to Zakuda.com, accessible from Zakuda.com

Service is referred to the website.

Service Provider means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Company. It refers to third-party companies or individuals employed by the Company to facilitate the Service, to provide the Service on behalf of the Company, to perform services related to the Service or to assist the Company in analyzing how the Service is used.

Third-party Social Media Service could be any website or social network website in which a User can log in or create an account to use the Service.

Personal Data is any information that relates to an identified or identifiable individual.

Cookies are a small amount of data generated by a website and saved by your web browser. Its purpose is to remember information about you, similar to a preference file created by a software application.

Device could be any device with internet who can access the service such as a mobile phone, a computer or a digital tablet.

Usage Data it’s referred to the data that’s been collected automatically, either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself. For example, how many times the user accessed the website.

What Information Do We Collect?

We collect information from you when you visit our website, register on our site, comment on our site, subscribe to our newsletter, respond to a survey or fill out a form.


How Do We Use The Information We Collect?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:


To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs)

To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you)

To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs)

To process transactions

To administer a contest, promotion, survey or other site feature

How Long Do We Keep Your Information?

We keep your information only so long as we need it to provide Zakuda.com to you and fulfill the purposes described in this policy. This is also the case for anyone that we share your information with and who carries out services on our behalf. When we no longer need to use your information and there is no need for us to keep it to comply with our legal or regulatory obligations, we’ll either remove it from our systems or depersonalize it so that we can't identify you.


How Do We Protect Your Information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) is never kept on file. We cannot, however, ensure or warrant the absolute security of any information you transmit to FshareTV or guarantee that your information on the Service may not be accessed, disclosed, altered, or destroyed by a breach of any of our physical, technical, or managerial safeguards.


Your Consent

By using our site, registering an account, you consent to this Privacy Policy.


Links to Other Websites

Our service may contain links to other websites that are not operated by Us. If You click on a third party link, You will be directed to that third party's site. We strongly advise You to review the Privacy Policy of every site You visit.


We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.


Advertising

Advertising keeps Zakuda.com and many of the websites and services you use free of charge. We work hard to make sure that ads are safe, unobtrusive, and as relevant as possible.


Cookies for Advertising

Cookies help to make advertising more effective. Without cookies, it’s really hard for an advertiser to reach its audience, or to know how many ads were shown and how many clicks they received.


Changes To Our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page, and/or update the Privacy Policy modification date below.


Third-Party Services

We may display, include or make available third-party content (including data, information, applications and other products services) or provide links to third-party websites or services ("Third- Party Services").


You acknowledge and agree that Zakuda.com shall not be responsible for any Third-Party Services, including their accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect thereof. Zakuda.com does not assume and shall not have any liability or responsibility to you or any other person or entity for any Third-Party Services.


Third-Party Services and links thereto are provided solely as a convenience to you and you access and use them entirely at your own risk and subject to such third parties' terms and conditions.


California Consumer Privacy Act (“CCPA”)

Under CCPA, Californian residents have the right to declare their preferences on the sale of data for advertising and marketing purposes. If you wish to change your preferences, click this link to launch our preference portal:


Californian residents also have the right to access and/or delete collected data about them. If you wish to invoke either right, please see this link. We use a third-party to provide monetisation technologies for our site. You can review their privacy and cookie policy here.


Contact Us

Don't hesitate to contact us if you have any questions.


Via this Link: https://www.zakuda.com/p/about.html

Common ID Cookie

This site uses cookies and similar tracking technologies such as the Common ID cookie to provide its services. Cookies are important devices for measuring advertising effectiveness and ensuring a robust online advertising industry. The Common ID cookie stores a unique user id in the first party domain and is accessible to our ad partners. This simple ID that can be utilized to improve user matching, especially for delivering ads to iOS and MacOS browsers. Users can opt out of the Common ID tracking cookie by clicking here.


Advertising Privacy Settings

FOR EU USERS ONLY: When you use our site, pre-selected companies may access and use certain information on your device and about your interests to serve ads or personalized content. You may revisit or change consent-choices at any time by clicking here.

COMMENTS

Tên

10 năm,1,100% online,18,2023,1,2024,3,An toàn,1,App Banking,16,Bán dẫn,1,Bảo mật,1,Bắt đầu,1,Bất động sản,1,Bí quyết,1,Bitcoin,1,BVBank,1,Cao nhất,1,Capital,1,Cash Back,1,Cẩm nang,1,Cân bằng,1,Cần biết trước,1,Cập nhật,3,CCCD,1,Chia sẻ,1,Chiến lược,3,Chính sách,1,Chip,1,chúng ta,1,Chuyên viên,1,Chưng cất,1,Chứng chỉ quỹ,8,Chứng khoán,3,Chương trình,1,CIC,1,Có nên,3,Cổ phiếu,3,Công nghệ,1,Công ty,1,Cốt lõi,4,Credit Card,20,CryptoCurrency,1,Digital Banking,5,Do đâu,1,Đăng ký,3,Đầu tư,7,Điên loạn,1,Đời sống,1,ESG,1,Fintech,4,Fmarket,14,Giá giảm sâu,1,Giá tốt,1,Giá vàng,1,Giảm sâu,1,Gửi tiết kiệm,1,Hạn mức,1,Hay không,1,Hấp dẫn,1,Hiện nay,1,Hoàn tiền,1,Hoạt động,2,Huy động vốn,1,Hướng dẫn,14,Kế hoạch,1,Kênh đầu tư,1,Khách hàng,2,Khủng nhất,1,Khuyến mãi,1,Kiểm tra,1,Kiến thức,3,Kiến thức đầu tư,1,Kinh doanh,4,Kinh nghiệm đầu tư,11,Kinh tế,4,Là gì,9,Lãi kép,1,Lãi suất,2,Làm gì,1,Lạm phát,1,Làm thế nào,1,Lao dốc,1,Lazada,1,Liên tục,1,Linh hoạt,1,Lọc nước,1,Lựa chọn,2,Lưu ý,1,Miễn phí thường niên,1,Mobile Banking,13,Mô hình,1,Mua bán,1,Mua quỹ,1,Mua tài sản,2,MyVIB,3,MyVIB 2.0,2,NAV,1,Nắm Vững,1,Ngân hàng,7,Ngân hàng Bản Việt,1,Ngân hàng số,9,Ngân hàng VIB,1,Người mới,1,nhiều nhất,1,Như thế nào,4,Nợ xấu,1,Nới lỏng,1,Nước mặn,1,Nước ngọt,2,Nvidia,1,Online Card,20,Open Fund,2,Payment Account,1,Phát mại,1,Phân biệt,1,Quỹ cổ phiếu,1,Quỹ đầu tư,1,Quỹ mở,11,Quy tắc,1,Rẻ tiền,1,Sản phẩm,1,Sinh lời,1,Sinh lợi nhuận,1,Sổ tiết kiệm,2,Sử dụng,1,Tài chính,8,Tài khoản thanh toán,1,Tại sao,3,Tất cả,1,Term Deposit,14,Thẻ e-com,1,Thẻ tín dụng,22,Thế chấp,2,Thế giới,1,Thế Giới Di Động,1,Thị trường,2,Thông minh,1,Tiền mã hóa,1,Tiền tệ,1,Tiết kiệm trực tuyến,3,Tiêu chí,1,Tìm kiếm,1,Tín dụng,1,Tổng hợp,2,Trái phiếu,1,Trên đà,1,Trong nước,1,Trong vòng,1,Trở lại đây,1,Trưc tuyến,2,Trực tuyến,13,TSMC,1,Tuần qua,1,Tự do,1,Ưu đãi,1,Ưu điểm,1,Vay mua nhà,3,Vay ngân hàng,2,Vay thế chấp,3,vì sao,1,VIB,5,VIB LazCard,1,VIB Online Plus 2in1,1,Viettel,1,Xiao Mi,1,Zakuda,3,
ltr
static_page
Zakuda.com: Privacy Policy
Privacy Policy
Privacy Policy
Zakuda.com
https://www.zakuda.com/p/privacy-policy.html
https://www.zakuda.com/
https://www.zakuda.com/
https://www.zakuda.com/p/privacy-policy.html
true
5196515751811444554
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content